Z sercem na dłoni

Utworzono: piątek, 31, lipiec 2015

phoca thumb m 1Z cyklu ,,AMERYKAŃSKIE BIZONY a SPRAWA POLSKA”

Pragnący zachować anonimowość Lucjan P. z Wiązownicy, podarował państwu Karen i Janowi Marcinowi Popielom pomidora, jaki urósł w jego ogródku. Okazwygląda identycznie jak serce bizona, zarówno pod względem wagi, kształtu, jak i koloru. Lucjan tym samym powiększył grono osób, które od samego początku moralnie wspierają hodowców tych szlachetnych zwierząt w walce z absurdalną decyzją o likwidacji tak wspaniale prosperującej hodowli, dającej ludziom zatrudnienie i rozsławiającej ziemię staszowską w kraju i za

granicą.


    Uznanie dla działalności gospodarczej i kulturowej państwa Popielów ze strony współmieszkańców ziemi staszowskiej, poparte jest licznymi nagrodami europejskimi i krajowymi. Jedną z nich była prestiżowa ,,Europa Nostra” ( pol. ,,Nasza Europa” ), wręczona w dniu 3 czerwca 2005 roku w Oslo przez króla Danii księcia Henriego Jeana de Monpezat. ,,Europa Nostra” jest europejską federacją stowarzyszeń, która propaguje oraz chroni dziedzictwo kulturowe i środowisko naturalne Starego Kontynentu. Federacja składa się z 250 organizacji pozarządowych, działających w 45 krajach europejskich. Stowarzyszenie zostało założone w 1963 roku i ma swoją siedzibę w Hadze. Od 1978 wręcza nagrody pieniężne za utrzymywanie i restaurację obiektów kulturowych w krajach europejskich oraz honoruje inicjatywy na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
    W październiku 2004 roku, państwo Popielowie otrzymali  ogólnopolską nagrodą ,,Optimus Hominum” ( pol. ,,Najlepszemu Człowiekowi”  ) przyznaną w kategorii ,,Sponsor roku” przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Warszawie. Innym wyróżnieniem rangi krajowej było otrzymanie, w połowie czerwca 2004 roku, nagrody ,,Piękniejsza Polska”, wyróżnienia nad którym patronat honorowy objął Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. W preambule do tytułu ,,Piękniejszej Polski” wpisano: ,,za tworzenie piękna, którym możemy szczycić się przed światem”. W jury konkursu zasiadali wtedy: minister kultury Waldemar Dąbrowski, prof. Wiktor Zinn, kompozytor Wojciech Kilar, aktor Wojciech Siemion, aktorka Beata Tyszkiewicz, dyr. TVP Nina Terentiew, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Andrzej Kozłowski, dyrektor Warszawskich Łazienek Marek Kwiatkowski i kasztelan Zamku w Gołubiu Dobrzyniu Zygmunt Kwiatkowski.
    W/w prezes POT Andrzej Kozłowski, rok wcześniej od przyznania "piękniejszej Polski", umiał docenić umiejętności państwa Popielów w tworzeniu czegoś nadzwyczajnego. We wrześniu 2003 roku, podczas XI Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw Tour & Ravel, prezes wręczył Janowi Marcinowi Popielowi Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej ,,Turystyczny Produkt Roku 2003” za ofertę pt. ,,Kurozwęki – pałac, bizony i arabskie konie”.  

    Ciągle więc pytamy, jak z perspektywy tych dokonań i sukcesów państwa Popielów, nad oceną których pochylały się osoby z ,,najwyższej krajowej, a nawet światowej sfery”, ma się ta wielce niezrozumiała decyzja o likwidacji hodowli bizonów, której 15-letnie prowadzenie udowodniło, że w najmniejszym nawet stopniu nikomu i niczemu nie zagraża. Przecież tym samym niszczymy ,,Naszą Europę” ,,Piękniejszą Polskę”, której fragmentem z Kurozwęk ,,możemy szczycić się przed światem”, czy wreszcie ,,Najlepszego Człowieka – Optimus Hominum”.
    Z wyżej opisanych sukcesów państwa Popielów, od lat korzystają przede wszystkim pracownicy zatrudnieni w Zespole Pałacowym w Kurozwękach, jak również inni mieszkańcy ziemi staszowskiej. Zgodnie z powiedzeniem ,,dobro powraca”, do państwa Popielów tym razem wróciło w postaci bizoniego – pomidorowego serca.

        
                                Tekst i foto: Jan Mazanka

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png