Konwent wójtów i burmistrzów w Starostwie staszowskim

Utworzono: poniedziałek, 27, lipiec 2015

phoca thumb m 2W dniu 24 lipca br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Staszowskiego.


W spotkaniu, któremu przewodniczył wójt gminy Bogoria Władysław Brudek, uczestniczyli także starosta staszowski Michał Skotnicki oraz Jerzy Chudy – członek Zarządu Powiatu Staszowskiego. Obrady Konwentu rozpoczęto od omówienia tematu tegorocznych powiatowych dożynek, które ustalono na dzień 30 sierpnia br. w Połańcu. W związku z tym, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie staszowskim Stanisław Batóg zwrócił się do obecnych z prośbą o dostosowanie programów dożynek gminnych, tak aby możliwe było przeprowadzenie powiatowego konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy.
Kolejnym punktem programu konwentu była analiza problemów wynikających z zagrożenia powodziowego. W tej kwestii głos zabrała m.in. inspektor ds. budownictwa, planowania przestrzennego i zamówień publicznych gminy Rytwiany Danuta Legawiec, która szczegółowo omówiła zagadnienie wyznaczania terenów zalewowych oraz procedury ochrony przeciwpowodziowej. Następnie naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno – Budowlanej w Starostwie staszowskim Grażyna Włodarczyk omówiła procedurę określania warunków zabudowy w kontekście ochrony przeciwpowodziowej. W dalszej części konwentu, m.in. zwrócono uwagę na możliwość wnioskowania przez powiat o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz omówiono sposoby zwalczania tzw. „barszczu Sosnowskiego”, którego występowanie stwierdzono w ostatnim czasie na terenie kilku gmin powiatu. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący konwentu wójt Władysław Brudek oficjalnie zakończył spotkanie.      


Tekst Michał Skrętek
Foto: Jan Mazanka i Michał Skrętek

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech