Z wizytą u wicepremiera

Utworzono: piątek, 24, lipiec 2015

   phoca thumb m 7Nie ustają działania prowadzone w obronie stada bizonów w Kurozwękach i nie dopuszczenia do jego likwidacji, a co za tym idzie także miejsc pracy, o które szczególnie trudno na ziemi świętokrzyskiej.


    W środę 22 lipca br., tj. na drugi dzień po nagraniu ,,Sprawy  dla reportera” ( planowana emisja we czwartek 27 sierpnia br. ) hodowcę Jana Marcina Popiela i starostę staszowskiego Michała Skotnickiego przyjął wicepremier, minister gospodarki  Janusz Piechociński. Omówiono aktualny stan sprawy i po raz kolejny zaproponowano rozwiązania dla tego konfliktu, m.in., utworzenie stref buforowych wokół stad żubrów w których wykluczona będzie hodowla bizonów amerykańskich, a także umieszczenie najcenniejszych genetycznie żubrów w obszarze zagrodzonym, nawet o powierzchni kilku tysięcy hektarów. Takie rozwiązanie umożliwiłoby również pełną kontrolę nad stanem zdrowotności żubrów, co jak wiadomo nie przedstawia się najlepiej. Niemniej strona staszowska w żadnym wypadku nie zamierza ingerować w obszar hodowli żubrów, jedynie prosi wicepremiera o nie dopuszczenie do zniszczenia  kurozwęckiego stada bizonów, co niewątpliwie zakończy się bankructwem całego Zespołu Pałacowego w Kurozwękach. Spotkanie, do którego doszło w Ministerstwie Gospodarki, zakończyło się deklaracją wicepremiera Janusza Piechocińskiego o zintensyfikowaniu jego działań na rzecz zachowania hodowli bizonów w Kurozwękach.

                                    Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png