Podpisano „sportową” umowę

Utworzono: czwartek, 23, lipiec 2015

phoca thumb m 2W dniu 21 lipca br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie podpisano umowę na realizację zamówienia pn.: „Remont powiatowych obiektów sportowych w ramach programu modernizacji infrastruktury sportowej”.
W podpisaniu umowy uczestniczyli m.in.: starosta staszowski Michał Skotnicki, członek Zarządu Powiatu Jerzy Chudy, burmistrz miasta i gminy Połaniec Jacek Tarnowski, przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Staszowskiego Jacek Nowak, a także skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska oraz Zbigniew Dziuba – właściciel firmy „Usługi remontowo – budowlane Zbigniew Dziuba” z Koniemłót, która zrealizuje zamówienie.


W ramach umowy przewidziano wykonanie prac remontowych dwóch obiektów sportowych, tj.:
1.    „Remont boiska do piłki siatkowej i urządzeń lekkoatletycznych przy Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. St. Wyszyńskiego w Staszowie” przy ul. 11 Listopada 3 – zadanie zostanie zrealizowane za kwotę brutto 188 173 zł.
W ramach tego zadania przewidziane jest wykonanie następujących prac remontowych:
– ogrodzenia boiska do piłki ręcznej,
– ogrodzenia boiska do piłki siatkowej oraz wykonanie nowej warstwy ścieralnej na boisku,
– remont rzutni do rzutu kulą,
– remont bieżni z wydzielonymi sześcioma torami,
– prace remontowe przy dwu skoczniach (rozbiegach) do skoku w dal,
– uzupełnienie piaskownicy piaskiem kwarcowym,
– remont korytarza łączącego halę sportową z pomieszczeniami higieniczno – sanitarnymi.
2.    ,,Remont hali sportowej oraz dwóch boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK Jędrusie w Połańcu” przy ul. Ruszczańskiej 23 – kwota brutto realizacji zadania to 457 544 zł.  
Pomoc finansowa w postaci dotacji celowej udzielona, w ramach tego zadania, przez władze Miasta i Gminy Połaniec to 59 952 zł.
W ramach tego zadania przewidziane jest wykonanie następujących prac remontowych:
– remont pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, korytarzy, WC z przedsionkiem, pryszniców i szatni,
– prace remontowe w hali sportowej wraz z zapleczem(magazyn na sprzęt sportowy),
– prace remontowe przy boiskach do piłki nożnej, ręcznej, siatkowej i koszykówki,
– prace remontowe przy trybunach boisk, piaskownicy do skoku w dal oraz ławkach przy bieżni.  

Wykonanie przedmiotu umowy ustala się do dnia 30 września br.

Tekst i foto: Michał Skrętek

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png