Kolejna konferencja w staszowskiej „Staszicówce”

Utworzono: wtorek, 26, maj 2015

\"phocaW dniu 25 maja br., w auli Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie odbyła się konferencja podsumowująca projekt edukacyjny pn. „Bezpieczne wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrażanie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli”. W projekcie trwającym od 1 sierpnia 2013, a kończącym się w dniu 30 czerwca 2015 roku, uczestniczyło 36 placówek oświatowych z terenu powiatu staszowskiego.

Spotkanie prowadził koordynator projektu Andrzej Poniewierski – nauczyciel  w ZS w Staszowie. Wśród 24 obszarów, zaproponowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, pedagodzy z powiatu staszowskiego wybrali m.in.: „Efektywna organizację pracy zespołów nauczycielskich”, „Nauczyciel 45 +” oraz „Techniki uczenia się oraz metody motywujące w nauce”. Podsumowania projektu dokonał dr Sławomir Maj – wicedyrektor Zespołu Szkół w Staszowie. Przedsięwzięcie było realizowane m.in. w oparciu o 5 sieci współpracy pomiędzy pedagogami  z różnych poziomów kształcenia. Realizacja projektu opierała się na następujących sieciach: sieć 1 „Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły”, sieć 2 „Edukacja filmowa”, sieć 3 „Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych”, sieć 4 „Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki”, sieć 5 „rodzice aktywnie uczestniczą w procesie edukacyjnym i wychowawczym swoich dzieci”. W konferencji uczestniczyła liczna grupa pedagogów z placówek oświatowych wszystkich szczebli z terenu powiatu staszowskiego, a także przedstawiciele władz samorządowych: starosta staszowski Michał Skotnicki, wicestarosta Tomasz Fąfara, burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć, burmistrzowie, wójtowie oraz radni z terenu powiatu. Wykład dotyczący strategii nauczania, zapewniających efektywną pracę z uczniami, wygłosiła Danuta Sterna z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.  Następnie głos zabrała Joanna Soćko z Ośrodka Rozwoju Edukacji, która serdecznie pogratulowała wszystkim zaangażowanym w realizację projektu jego pomyślnej realizacji. Swoje uznanie dla pracy, jaką pedagodzy włożyli w realizację działań projektowych wyraził także starosta Michał Skotnicki, życząc wszystkim dalszych sukcesów zawodowych.

Tekst i foto: Michał Skrętek

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech