Kulturalne czwartkowe spotkania

Utworzono: czwartek, 21, maj 2015

phoca thumb m 007Kulturalne spotkanie z bibliotekarzami oraz animatorami kultury z terenu powiatu staszowskiego poprowadził w czwartek 21 maja br., wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara. W spotkaniu wzięli udział m.in. Dyrektorzy Domów, Centrów i Ośrodków Kultury z terenu powiatu: dyrektor Gminnego Centrum  Kultury w Łubnicach  - Pani Aleksandra Stachniak, dyrektor Gminnego Centrum  Kultury Szydłowie – Pani Maria Stachuczy, Pani Zofia Ligia Janda  - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii, Pan Antoni Drozd – dyrektor Społecznej Szkoły Muzycznej im. St. Moniuszki w Staszowie, Pani Ewa Cygan – dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Staszów wraz z pracownikami, Pani Monika Stemplewska – kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Staszowie wraz z pracownikami, Pani Monika Machnicka – kierownik Placówki Wsparcia Dziennego Świetlicy „Jutrzenka”, Pani Izabela Maciejko z Gminnej Biblioteki Publicznej w Rytwianach, Pani Renata Wójtowicz – dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Połańcu, Pani Magdalena Marynowska - dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku.


Spotkanie było okazją do wyrażenia opinii na temat postrzegania instytucji kultury oraz bibliotek w społeczeństwie, do przedstawienia pojawiających się problemów oraz wypunktowania najważniejszych zadań, projektów kulturalnych realizowanych w wyżej wymienionych instytucjach.

           W maju pracownicy instytucji kultury obchodzą swoje święto. Z okazji Dnia Bibliotekarza oraz Dnia Animatora Kultury wicestarosta złożył wszystkim życzenia sukcesów w dalszej pracy oraz podziękował za dotychczas realizowane w społeczeństwie inicjatywy. Wszyscy uczestniczący w spotkaniu otrzymali pamiątkowe komplety gadżetów promujących powiat staszowski.
Wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara zachęcił uczestników spotkania do podjęcia wspólnej ze starostwem staszowskim inicjatywy utworzenia portalu kulturalnego, który byłby swoistego rodzaju źródłem wymiany doświadczeń pomiędzy instytucjami oraz przede wszystkim źródłem informacji o podejmowanych inicjatywach dla mieszkańców i turystów odwiedzających powiat staszowski. Pomysł ten spotkał się z przychylnością i w najbliższym czasie ruszą prace zmierzające do jego realizacji. W licznie podejmowanych dyskusjach wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, iż watro podejmować inicjatywy kulturalne, szczególnie te związane z tzw. „kulturą wyższą”, bo nawet dla kilkunastu miłośników muzyki klasycznej warto zrealizować tematyczny koncert. Każdy mieszkaniec bez konieczności wyjazdu do większego miasta powinien znaleźć w ofercie Ośrodków Kultury czy Biblioteki atrakcję, która mieści się w kręgu jego zainteresowań.  Ważnym jest również to aby społeczeństwo oraz władze lokalne pamiętali,  iż dla Animatorów Kultury oraz Bibliotekarzy ważne jest wsparcie, nie tylko to finansowe, dzięki któremu możliwa jest realizacja inicjatyw, ale również to ludzkie, w postaci życzliwego słowa i podziękowania, za czas, doświadczenie za włożony trud.
             Czwartkowe spotkanie było pierwszym spotkaniem poświeconym tej tematyce, jednak jak ustalono będzie się ich odbywać więcej i nie tylko w starostwie powiatowym w Staszowie, ale i w siedzibach poszczególnych instytucji kultury. Zainteresowanie tematem wspierania kultury cieszy jej przedstawicieli, a tym samym budzi nadzieję na aktywne szukanie źródeł finansowania wszystkich pomysłów szerzących kulturalne postawy wśród lokalnego.

Tekst i foto: Paulina Majczak

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech