Okrągła rocznica OSP w Solcu Starym

Utworzono: poniedziałek, 18, maj 2015


phoca thumb m 1W dniu 17 maja br., jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu Starym, w gminie Szydłów, obchodziła 80. rocznicę swojej działalności. Jubileuszowa uroczystość powiązana była z obchodami Powiatowego Święta Ludowego.Rozpoczęto ją od zbiórki pocztów sztandarowych jednostek OSP z terenu powiatu staszowskiego, podczas którego, prowadzący kolumnę, druh Stanisław Góra, złożył wiceprezesowi ZOP ZOSP RP w Staszowie staroście staszowskiemu Michałowi Skotnickiemu meldunek o gotowości do rozpoczęcia obchodów rocznicowych.

Następnie licznie zgromadzeni mieszkańcy wsi oraz druhowie – strażacy, wzięli udział we mszy św. polowej. Nabożeństwo koncelebrowali: ks. Ryszard Piwowarczyk – proboszcz parafii pw. Św. Władysława w Szydłowie oraz ks. Dariusz Kozak – wikariusz z parafii w Szydłowie. Po zakończeniu mszy św. rys historyczny jednostki OSP w Solcu Starym przedstawił jej prezes druh Stanisław Fit. W uroczystych obchodach Powiatowego Święta Ludowego uczestniczyła liczna grupa przedstawicieli władz centralnych, samorządowych na szczeblu województwa, powiatu, miast i gmin oraz gmin powiatu staszowskiego, a także działacze i sympatycy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Następnie wręczono okolicznościowe medale. Medal honorowy im. Bolesława Chomicza otrzymał druh Edward Jaros. Złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” udekorowano Ochotniczą Straż Pożarną w Solcu, złote medale otrzymali także druhowie: Piotr Boś, Jan Majka oraz Zbigniew Boś. Srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali druhowie: Przemysław Anioł, Grzegorz Fit, Jarosław Górecki, Andrzej Samiec, Jarosław Suchojad oraz Marek Sajkiewicz. Brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali druhowie: Arkadiusz Anioł, Daniel Krawczyk, Damian Kuca, Grzegorz Wójcik, Krzysztof Anioł, Marcin Patrzałek, Robert Basa, Mateusz Palmąka, Piotr Mazur, Mirosław Makuła.    Natomiast odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali druhowie: Przemysław Patrzałek, Karol Maciej Patrzałek, Mateusz Patrzałek, Mariusz Kwiatkowski, Andrzej Baran, Marcin Niedźwiecki.   W dalszej części głos zabrali zaproszeni goście, m.in.: dr inż. Czesław Siekierski – poseł do Parlamentu Europejskiego, poseł na Sejm RP Romuald Garczewski, wicewojewoda świętokrzyski Paweł Olszak, starosta staszowski Michał Skotnicki, wójt gminy Szydłów Jan Klamczyński oraz st. bryg. Grzegorz Ciepiela – komendant powiatowy PSP w Staszowie.
Następnie prezes OSP w Solcu druh Stanisław Fit otrzymał wiele podziękowań i listów gratulacyjnych. W liście od  wiceprezesa ZOP ZOSP RP w Staszowie starosty Michała Skotnickiego czytamy m.in.: „W imieniu władz samorządowych powiatu staszowskiego, a także swoim własnym, przesyłam Panu Prezesowi, a na Pana ręce wszystkim Druhom, najserdeczniejsze życzenia z okazji obchodów 80 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu Starym.  Jednocześnie pragnę wyrazić serdeczne podziękowanie i wdzięczność wszystkim Druhom Strażakom za zaangażowanie i społeczną pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej, a także za realizację innych zadań służących bezpieczeństwu miejscowej społeczności oraz całego powiatu.  Życzę Panu Prezesowi oraz Wam Drodzy Druhowie pomyślnej realizacji statutowych zadań, bezpiecznego udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych oraz sukcesów w zawodach ppoż. na różnych szczeblach współzawodnictwa, a także wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym”.     Uczestnicy obchodów mieli także okazję obejrzeć występy artystyczne w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej w Solcu. Wszyscy młodzi artyści otrzymali gromkie brawa i gratulacje. Uroczystość zakończyła się zabawą taneczną. Organizatorem jubileuszu Soleckiej OSP byli: Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu, Zarząd Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowie, Zarząd Gminny Polskiego Stronnictwa Ludowego w Szydłowie, Urząd Gminy w Szydłowie.Oprawę muzyczną uroczystości zapewniał zespół muzyczny „Staszicówka Band” z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie.

Tekst i foto: Michał Skrętek

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech