Podpisano „drogową” umowę

Utworzono: piątek, 15, maj 2015

phoca thumb m 4W dniu 14 maja br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbyło się podpisanie umowy, dotyczącej „Odnowy nawierzchni dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2015 roku”.

W podpisaniu porozumienia uczestniczyli: starosta staszowski Michał Skotnicki, członek Zarządu Powiatu Staszowskiego Jerzy Chudy, naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Staszowie  Magdalena Fila, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Rafał Suska, główna księgowa w Zarządzie Dróg Powiatowych w Staszowie Renata Hynek oraz przedstawiciele firm, mających realizować roboty: Rafał Szyszkowski – Wiceprezes Zarządu PRD Staszów, Krzysztof Kępa – prezes Zarządu PRD Staszów, Paweł Dyl – prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Drogowego Sp.z.o.o.  Dylmex Inwestycje Sp.k, Tomasz Dyl – Właściciel Firmy Transportowo – Budowlano – Drogowej  „DYLMEX”.
Zadanie będzie realizowane na obszarze miast i gmin oraz gmin: Staszów, Szydłów, Łubnice oraz Bogoria. Obejmie remont: drogi powiatowej nr 0350T Korzenno – Rudki, o długości: 0,627 km, drogi powiatowej nr 0828T Kurozwęki – Kotuszów – Korytnica, o długości: 1,518 km, drogi powiatowej nr 0842T Połaniec – Grabowa – Łyczba, o długości: 0,400 km, drogi powiatowej nr 0830T Niemścice – Ponik, o długości: 1,285 km, drogi powiatowej nr 0781T Bogoria – Pokrzywianka, o długości: 1,373 km.
Całkowita wartość umowy to: 1 081 310, 84 zł, w tym udział powiatu to: 160 919, 95 zł, łączny udział ww. gmin to: 160 920, 91 zł. Natomiast dotacja
z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji to: 759 470 zł.
Termin zakończenia prac to: 30.07.2015 r.

Tekst i foto: Michał Skrętek

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech